7 Card Stud säännöt

7 Card Stud säännöt

Seven-Card Stud omaa viisi panostuskierrosta Hold'Emin neljän sijaan. Blindien sijaan peliä pelataan alkupanoksella, antella. Seven-Card Stud ei omaa yhteiskortteja. Pelaajien kädet määrittelevät panostusjärjestyksen.

Panostusjärjestys määräytyy pelaajien käsien perusteella. Ensimmäisellä panostuskierroksella täytyy pelaajan, jolla on esillä pienin kortti, laittaa pottiin puolet pienemmästä limiitistä (bring-in bet). Seuraavilla kierroksilla puhe on ensiksi pelaajalla, jolla on esillä paras käsi.

Ennen korttien jakamista

Alkupanoksen käyttäminen riippuu pelin suuruudesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty alku-, bring-in- ja avauspanostukset eri limiiteille.

 1. Kaikki pelaajat asettavat alkupanoksen eteensä.
 2. Jakaja kerää alkupanokset pottiin.

Seven-Card Studin aloituskäsiopas

LimittiAlkupanosBring-in-panostusAvauspanostus
$1-$2$0.25$0.50$1
$2-$4$0.50$0.75$2
$3-$6$0.75$1.25$3
$4-$8$1$2$4
$5-$10$1$2$5
$6-$12$1$2$6
$8-$16$2$3$8
$10-$20$2$4$10
$15-$30$3$6$15
$20-$40$5$10$20
$30-$60$5$15$30
$50-$100$10$20$50
$75-$150$25$50$75
$100-$200$25$50$100

Kortit jaetaan

Kaikki pelaajat saavat kaksi korttia kuvapuoli alaspäin (pimeät kortit) ja yhden kortin kuvapuoli ylöspäin (avokortti). Kortit jaetaan myötäpäivään yksi kerrallaan. Tätä kättä kutsutaan aloituskädeksi.

Ensimmäinen panostuskierros

 1. Pelaajan, jolle on jaettu pienin avokortti, on avattava peli asettamalla bring-in-panostus. Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on saman suuruinen (pienin) avokortti, ratkaistaan bring-in-panostuksen asettaja kortin maan perusteella. Maat on rankattu huonousjärjestyksessä risti, ruutu, hertta ja pata. Täten 2♣ on pienin mahdollinen avokortti.
 2. Bring-in-panostuksen jälkeen toiminta etenee myötäpäivään. Ensimmäisenä bring-in-panostajan vasemmalla puolella istuvalla pelaajalla on vaihtoehtoinaan kippi, maksu tai korotus. Korotus on avauspanostuksen (katso taulukosta) ja maksu bring-in-panostuksen suuruinen.
 3. Panostus jatkuu kunnes kaikki pelaajat, jotka eivät ole kipanneet, ovat laittaneet pottiin yhtä paljon pelimerkkejä.

Toinen panostuskierros

 1. Jakaja jakaa jäljellä oleville pelaajille neljännen kortin kuvapuoli ylöspäin
 2. Tällä panostuskierroksella kuten myös kaikilla myöhemmillä kierroksilla, toiminta alkaa aina pelaajasta, jolla on parhaat avokortit.
 3. Pienempää bring-in-panostusta ei enää käytetä. Jos pelaajalle muodostuu avokorteista pari, voi hän tehdä joko pienen panostuksen tai isomman panostuksen, jota käytetään myöhemmillä panostuskierroksilla. Jälkimmäinen vaihtoehto pätee siis ainoastaan pelaajalle, jonka avokorteista muodostuu pari.EsimerkkiPelataan $5-$10 Seven-Card Stud -peliä. Pelaajalla on käsi (X-X) 8 ja toisella panostuskierroksella hänelle jaetaan avokortiksi toinen 8, jolloin hänen kätensä on (X-X) 8 8. Hän voi nyt kipata, panostaa $5 tai käyttää hyväkseen erityisehtoa ja panostaa $10.
 4. Panostus etenee myötäpäivään kunnes kaikki pelaajat, jotka eivät ole kipanneet, ovat sijoittaneet pottiin yhtä paljon.

Kolmas panostuskierros

 1. Jakaja jakaa jäljellä oleville pelaajille viidennen kortin kuvapuoli ylöspäin.
 2. Pelaaja, jolla on parhaat avokortit, on ensimmäisenä vuorossa.
 3. Kaikki panostukset ovat suuremman panostuksen suuruisia.EsimerkkiPelataan $5-$10 Seven-Card Stud -peliä. Kolme pelaajaa on mukana kädessä. Pelaaja A:lla on käsi (X-X) 8 8 K, pelaaja B:llä käsi (X-X) Q 2 Q ja pelaaja C:llä käsi (X-X) T J 9. Pelaaja B on vuorossa ensimmäisenä, koska hänen avokorttinsa muodostaa parhaan käden. Hän voi sököttää tai panostaa ja tämän jälkeen panostusvuoro siirtyy myötäpäivään seuraavalle pelaajalle.
 4. Panostus etenee myötäpäivään kunnes kaikki pelaajat, jotka eivät ole kipanneet, ovat sijoittaneet pottiin yhtä paljon.

Neljäs panostuskierros

 1. Jakaja jakaa jäljellä oleville pelaajille kuudennen kortin kuvapuoli ylöspäin.
 2. Pelaaja, jolla on parhaat avokortit, on ensimmäisenä vuorossa.
 3. Kaikki panostukset ovat suuremman panostuksen suuruisia.
 4. Panostus etenee myötäpäivään kunnes kaikki pelaajat, jotka eivät ole kipanneet, ovat sijoittaneet pottiin yhtä paljon.

Viides panostuskierros

 1. Jakaja jakaa jäljellä oleville pelaajille seitsemännen kortin kuvapuoli alaspäin .
 2. Pelaaja, jolla on parhaat avokortit, on ensimmäisenä vuorossa.
 3. Kaikki panostukset ovat suuremman panostuksen suuruisia.
 4. Panostus etenee myötäpäivään kunnes kaikki pelaajat, jotka eivät ole kipanneet, ovat sijoittaneet pottiin yhtä paljon.
 5. Jos jonkun pelaajan panostus maksetaan viimeisellä panostuskierroksella, on edessä korttien paljastaminen voittajan selvittämiseksi. Pelaaja, jonka korotus maksetaan, joutuu kääntämään kolme pimeää korttiaan esiin kuvapuoli ylöspäin. Panostuksen maksaneet pelaajat voivat joko heittää korttinsa pakkaan näyttämättä niitä vastustajille tai paljastaa voittavan kätensä.

Yhteenveto

1. Kaikki pelaajat saavat kaksi korttia kuvapuoli alaspäin (taskukortit) ja yhden kortin kuvapuoli ylöspäin (avoin kortti). Kortit jaetaan yksitellen.

2. Pelaaja, jolla on matalin avoin kortti tekee alkupanostuksen.

3. Panostaminen jatkuu myötäpäivään alkupanoksen tehneen pelaajan vasemmalla olevasta pelaajasta.

4. Neljäs kortti jaetaan kuvapuoli ylöspäin. Panostaminen alkaa siitä pelaajasta, jolla on parhaat avoimet kortit ja jatkuu myötäpäivään.

5. Viides kortti jaetaan kuvapuoli ylöspäin. Panostaminen alkaa siitä pelaajasta, jolla on parhaat avoimet kortit ja jatkuu myötäpäivään.

6. Kuudes kortti jaetaan kuvapuoli ylöspäin. Panostaminen alkaa siitä pelaajasta, jolla on parhaat avoimet kortit ja jatkuu myötäpäivään.

7. Seitsemäs kortti jaetaan kuvapuoli ylöspäin. Panostaminen alkaa siitä pelaajasta, jolla on parhaat avoimet kortit ja jatkuu myötäpäivään.

8. Kaikki pelaajat yrittävät parasta mahdollista viiden kortin pokerikättä. 

Panostaminen alkaa

seven card stud 2

Panostaminen päättyy

seven card stud 3

Seven Card Stud käsiranking

1. Värisuora:    A♥ K♥ Q♥ J♥ T♥

2. Neloset:      A♣ A♠ A♥ A♦ K♥

3. Täyskäsi:    A♣ A♠ A♥ K♣ K♠

4. Väri (paras väri: mikä tahansa ässään asti menevä väri)

5. Suora:        A♠ K♣ Q♥ J♦ T♠

6. Kolmoset:   A♣ A♠ A♥ K♣ Q♠

7. Kaksi paria: A♣ A♠ K♥ K♣ Q♠

8. Pari:           A♣ A♠ K♥ Q♣ J♠

9. Ei paria:     A♥ K♠ Q♦ J♣ 9♥

Comment on that

Viestisi odottaa hyväksyntää
×