header-bg

Onko pelaamisestasi tullut ongelma?

Rahapelit ovat nopeasti suosiotaan kasvattava ilmiö. Pysyvä ilmiö on muodostunut monelle pelaajalle harrastukseksi, joka ei tuota ongelmia. Varsin usein se on harrastus muiden joukossa. Valitettavasti on kuitenkin ihmisiä joille pelaaminen aiheuttaa eritasoisia ongelmia.

Ihmiset ovat pelanneet ja lyöneet vetoja ihan aikojen alusta saakka. Leikki ja sen olennainen osa, pelaaminen on luontaista ihmiselle. Vanha sananlaskukin menee, ihminen on terve kun se leikkii, mutta sairas kun ei osaa lopettaa. Tästä päästäänkin hieman kömpelöllä aasinsillalla pelaamiseen ja nimenomaan ongelmapelaamiseen.

Suomessa on tunnetusti rahapelien monopolijärjestelmä, jossa rahapelilupa on kolmella toimijalla, Raha-automaattiyhdistyksellä, Veikkaus Oy:llä ja Fintoto Oy:llä. Internetin ja teknologian kehittyessä markkinoilla on myös useita ulkomaisia pelijärjestäjiä, joiden rantautumisen myötä pelimahdollisuudet ovat kasvaneet. Samalla kun pelitarjonta on laajentunut, on peliaikakin laajentunut. Nyt voi pelata erilaisia pelejä vuorokauden ympäeri. Puhutaan myös jo useista sadoista tuhansista euroista, joita pelaajat syytävät eri rahapelimuotoihin.

Mitä enemmän on pelejä, sitä enemmän ongelmapelaajia. Varsinaista tarkkaa arviota peliongelmaisten määrästä on kuitenkin mahdoton sanoa. Eri arvioiden mukaan Suomessa on kuitenkin noin 130 000 eri tason peliongelmaista ja se on n. 3 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisista. Pelaaminen voi kehittyä varsinaiseksi ongelmaksi eri tavoin ja peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen voikin määritellä useammalla eri tavalla.

Peliriippuvaisia Suomessa arvioidaan olevan 42 000, joista hoitoa tarvitsevia, vaikeasti peliriippuvaisia on n. 4000. Isoja lukuja, kieltämättä.

Vaiettu ongelma

Toisin kuin esimerkiksi alkoholiongelmaisen pystyy tunnistamaan usein horjuvasta askeleesta tai viimeistään hengityksen haisemisesta, peliongelmaisen tunnistaminen ei olekaan ulkoisesti niin helppoa. Peliongelmaa ja peliriippuvuutta ei aina mielletä todelliseksi riippuvuudeksi. Tämän takia ongelma on ainakin toistaiseksi melko näkymätön ja vaiettu ongelma. Parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa.

Pelaaminen saattaa aiheuttaa pelaajalle taloudellisia, psyykkisiä kuin sosiaalisiakin ongelmia. Osalle pelaajista tämä on opittu tapa. Varhainen puuttuminen peliongelmaan on ensiarvoisen tärkeää, sillä tällöin peliriippuvuutta ja ongelmapelaamista voidaan ehkäistä ja ratkaisuja voidaan löytää muutamalla toimenpiteellä.

Läheisten merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa ongelmapelaamisen havaitsemisessa tai sen hoitamisessa. Yhtä ongelmapelaajaa kohtaan on eri määrä läheisiä joita ongelma koskettaa, joten ongelmapelaaminen koskettaa välillisesti todella useaa ihmistä. Tutkimusten mukaan peliongelma heijastuukin 7-10 ihmiseen pelaajan lähipiirissä. Tuskin koskaan peliongelma koskee vain ja ainoastaan itse pelaajaa, sillä aina on myös sijaiskärsijöitä.

Peliongelma tuo yleensä mukana vaikeuksia monella taholla. Yleensä peliongelman mukana tulevat taloudelliset ongelmat. Fyysisinä oireina on mm. väsyneisyyttä ja unettomuutta. Sosiaalisina ongelmia tulee etenkin ihmissuhteiden menetyksiä. Pahimmassa tapauksessa ongelmapelaaminen voi johtaa syvään masennukseen ja jopa itsetuhoisiin ajatuksiin.

Peliongelma

Ongelmapelaaminen on liiallista rahapelien pelaamista. Pelaamien vaikuttaa usein kielteisesti henkilön muihin elämän alueisiin. Tällä tarkoitetaan pelaajan fyysistä tai psyykkistä terveyttä, suorituskykyyn työ- tai kouluelämässä, taloudellisten asioiden hoitoa tai ihmissuhteita. Sille milloin peliongelmaisesta pelaajasta tulee peliriippuvainen pelaaja, ei ole selvää rajaa olemassa. Peliongelmaa ei voi myöskään aina mitata rahan määrällä, sillä pelaajien varallisuus on erilainen. Tämä tarkoittaa myös sitä että pelaajan kyky kestää rahamenetyksiä on myös erilainen.

Ongelmapelaaja ei välttämättä itse huomaa olevansa ongelmapelaaja ja riippuvuuden myöntäminen on vaikeaa. Ihan kuin missä tahansa riippuvuussairaudessa, esim. alkoholismissa. Myöntäminen ja asian tunnistaminen ja tunnustaminen on se ensimmäinen askel jonka jokainen riippuvainen joutuu parantumisen tiellä ottamaan.

Peliongelma kehittyy yleensä kolmessa eri vaiheessa:

Ensimmäisessä vaiheessa pelaaja voittaa yhden tai useamman ison voiton, jotka innostavat pelaajaa jatkamaan, vaikka tappioita tulisikin. Pelaaminen on ensimmäisessä vaiheessa mukavaa ajanvietettä ja se tuottaa pelaajalle mielihyvää.

Toisessa vaiheessa, eli häviämisvaiheessa pelaaja yrittää saada pelaamalla takaisin rahoja joita hän on aikaisemmin hävinnyt. Tappiot kasvavat, eikä pelitilanne parane. Pelaajan ihmissuhteet ovat koetuksella ja stressi kasvaa.

Kolmannessa vaiheessa pelaaja on pohjalla. Elämän hallitseva tekijä on pelaaminen. Henkinen ja fyysinen kunto on huono ja yhä huonompaan suuntaan ollaan menossa. Tässä vaiheessa pelaaja yleensä hakeutuu hoitoon.

Peliongelman havaitseminen

Pelaamisen motiivina usealla on viihde ja jännitys, jotkut pakenevat arjen huolia ja murheita peliviidakkoon  ja jotkut pelaavat pelejä rahan takia. Pelaajat voidaan jakaa pelaamisen perusteella neljään eri kategoriaan.

0-tasolla pelaaja ei ole koskaan pelannut rahapelejä.

1-tasolla ovat sosiaaliset ja viihdepelaajat, jotka hakevat pelaamisesta viihdettä itselleen.

2-tasolla ovat pelaajat jotka pelaavat liikaa. Näihin kuuluvat ongelmapelaajat ja holtittomat pelaajat.

3-tasolla ovat pakonomaiset pelaajat ja peliriippuvaiset pelaajat.

Pelihimo tai peliriippuvuus luokitellaan psykiatriassa käyttäytymis- ja hillitsemishäiriöhin. Mikäli vähintään viisi seuraavista kriteereistä toteutuu, peliriippuvuus on todennäköinen:

1. Pelaajalla on voimakas kiinnostus pelaamiseen.

2. Pelaajan on pelattava jatkuvasti suuremmilla rahasummilla saadakseen haluamansa jännityksen.

3. Pelaajalla on toistuvia epäonnistuneita yrityksiä hallita, vähentää tai lopettaa pelaaminen.

4. Pelaamisen vähentäminen tai lopettaminen aiheuttaa levottomuutta tai ärtyisyyttä.

5. Pelaaja pelaa paetakseen arjen harmeja ja huolia tai helpottaakseen oloaan.

6. Pelaaja palaa pian takaisin tasoittaakseen tappionsa häviön jälkeen.

7. Pelaaja valehtelee muille salatakseen pelaamisen aiheuttamia rahamäärien menetyksiä.

8. Pelaaja on syyllistynyt rikokseen kuten petos, väärennys tai kavallus pelaamisen rahoittamiseksi.

9. Pelaaja on vaarantanut tai menettänyt ihmissuhteen, työpaikan tai tilaisuuden pelaamisen takia.

10. Pelaaja tukeutuu muihin selvitäkseen pelaamisen aiheuttamasta taloudellisesta ahdingosta.

Testi peliongelman havaitsemiseksi:

Testi I

Pokeriammattilainen, ongelmapelaaja?

Näillä kriteereillä voisi pokeriammattilaisen sanoa joissain tapauksissa olla ongelmapelaaja. Pokerin luonne on kuitenkin hieman erilainen muihin peleihin verrattuna ja usein pokerinpelaaja joutuisikin vastaamaan Nimettömien Pelaajien (Gamblers Anonymous) kysymyksiin useampaankin kohtaan "Kyllä".

I.Nelson Rose onkin laatinut omat 15 kysymystä jotka sopivat paremmin nimenomaan pokerinpelaajille. Siihen moneenko kohtaan pitää vastata kyllä jotta pelaaja olisi ongelmapelaaja, ei Rose ota kantaa.

1. Pelaatko usein itsellesi liian korkeilla panoksilla?

2. Joskus et vain voi lopettaa, koska olet tappiolla?

3. Joskus et vain voi lopettaa, koska olet voitolla?

4. Ovatko häviöt korttipöydässä vain huonoa tuuria?

5. Ärsyttävätkö hitaat pelaajat sinua, kun peli ei etene tarpeeksi nopeasti?

6. Oletko tiltannut viime aikoina useasti?

7. Yritätkö päästä omillesi nostamalla panoksia, kun olet tappiolla?

8. Pelaatko usein aivan liian monia käsiä?

9. Käytätkö alkoholia paljon, myös useina päivinä peräkkäin?

10. Oletko unohtanut tapaamisia tai tärkeitä menoja pokerin pelaamisen takia?

11. Oletko valehdellut pelaamisestasi kotona, kavereille tai töissä?

12. Nostatko käteistä entistä useammin livepelejä varten?

13. Oletko joutunut valehtelemaan saadaksesi jostain pelirahaa?

14. Kadutko jotakin pokerin takia tekemääsi tekoa?

15. Oletko kiinnostunut pokerista seksiä enemmän?

Varmaan aika monella tulee useaan kohtaan vastaus kyllä tai ainakin ehkä. Se ei välttämättä tarkoita pokerinpelaajalla ongelmapelaajan kriteeriä, mutta aina on paikallaan ottaa pieni hengähdystauko ja miettiä hieman asiaa. Jos vähänkään epäilet että painit peliongelman kanssa, kannattaa puhua asiasta jonkun kanssa ennen kuin asiat etenevät liian pitkälle. Nautit itsekin pelaamisesta paljon enemmän kun pelaaminen pysyy kurissa ja aisoissa.

Apua saatavilla

Peliongelmaan ja ongelmapelaamiseen on saatavilla apua. Apua kannattaakin hakea ennen kuin asiat etenevät liian pitkälle. Jos pelaamisesta muodostuu ongelma, siihen kannattaa aina hakea apua. Joillekin riittää asian sisäistäminen ja läheisten kanssa keskustelu, toisille on apua erilaisista vertaisryhmistä tai nettikeskusteluista. Joidenkin peliongelmaisten ongelmanratkaisuun tarvitaan A-klinikkaa tai mielenterveystoimistojen tarjoamia palveluja. Pahiten peliongelmaiset voivat tarvita ympärivuorokautista laitoshoitoa saadakseen oman pelaamisensa hallintaan. Tähän voi mennä viikoista useampiin kuukausiin tai jopa vuosiin.

Peluuri, joka on valtakunnallinen puhelinpalvelu peliongelmaisille ja heidän läheisilleen. Peluurin auttava puhelin tarjoaa tietoa tukea peliongelman hoitamiseen. Kannattaa myös vierailla Peluurin nettisivustolla akuutin avuntarpeen ilmentyessä.

Apua saat mm. näistä osoitteista:

Sininauhaliitto

Pakkopeli

Sosiaalipedagogiikan säätiö

Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke

A-klinikka

Nimettömät pelurit

Valtakunnallinen puhelinpalvelu peliongelmaisille

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Seuraava liveseuranta helmikuussa

Dwayne Sluis. On tullut aika kiittää Pokerlistings.fi sivuston lukijoita kuluneesta vuodesta ja kääntää katseet ensi vuoteen. Ensi vuonna ensimmäinen suomenkielinen seuranta (melko varmasti) on Kings of Tallinn-turnaustapahtuma 23.2-5.3.2024. Hyvää Joulua…

3.12.2023 | [email protected]
Pekka voitti viikon viimeisen jaon

Mini Main Event-turnauksen voitto tuli Suomeen, kun Pekka Ikonen otti viikon Suomeen toisen pytyn. Pekka dominoi turnauksen finaalipöytää selkeästi. Viimeisessä kädessä Pekan KK vei vihun loput merkit: Pekka tienasi 3.435€.

3.12.2023 | [email protected]
Unibet Open Bukarestin voitto Hollantiin

Dwayne Sluis ja pokaali. Turnaus ratkesi aika selkeään flippiin. Dwayne ja Ivan löysivät pelikelpoiset kädet, ja mentiin reippaasti all in ennen floppia. Dwayne K Q Ivan A K Floppi Q…

3.12.2023 | [email protected]
Ivan tuplasi

Ivan Alin-Constantin. Ivan ja Dwayne menivät all in ennen floppia. Dwayne 5 4 Ivan Q 9 Floppi J 4 3 Turn 10 River K ja Ivan tuplasi suorallaan. Hänellä nyt…

3.12.2023 | [email protected]
Unibet Open Main Event voittaja Dwayne Sluis
Sluisin merkeissä mennään

Dwayne Sluis. Heads up on ollut hieman yksipuolinen näytös. Dwayne Sluis on onnistunut merkkejä pienissä poteissa Ivanilta. Dwaynella nyt 8200K, Ivanilla 2600K.

3.12.2023 | [email protected]
Robert Burlacu tänään kolmas (31.400€)

Robert Burlacu. Ivan Alin-Constantin avasi, Robert Burlacu meni all in 500K isosta, maksu. Robert A Q Ivan A 8 Floppi J 8 7 Turn 7 River A ja Ivan vei…

3.12.2023 | [email protected]
Anton Dragos tänään neljäs (25,420€)

Anton Dragos. Anton Dragos ja Dwayne Sluis menivät all in ennen floppia. Anton A 10 Dwayne A 10 Floppi 5 {4d]4 Turn 9 River 5 ja Dwayne pudotti Antonin turnauksesta…

3.12.2023 | [email protected]
Eduard Norel tänään viides (20.030€)

Eduard Norel. Blindien välisessä Dwayne Sluis limppasi, Eduard reissasi 165K, Dwayne reissasi 540K total, maksu. Floppi A K 6 Dwayne löi 225K, maksu. Turn Q sököteltiin. River 9 Dwayne meni…

3.12.2023 | [email protected]
Katso lisää

Comment on that

Viestisi odottaa hyväksyntää
×