Analyysi: Peluurin vuosiraportti kertoo ongelmapelaamisesta Suomessa

peluuri1
Peluurin vuosiraportti todistaa nettipokerin minimaalisen osuuden peliongelmissa.

Peliongelmissa auttavan palvelupuhelimen Peluurin vuosiraportti vuodelta 2012 valottaa suomalaisten pelaamisen taustalla olevaa pimeää puolta, peliongelmia.

Auttavan puhelimen ohella Peluuri tarjoaa maksuttomina palveluina eNeuvontaa, verkkopohjaisen oma-apuvälineen, keskustelufoorumi Valtin läheisten vertaistuelle ja suljetun Tuuletin-keskustelupalstan, jossa voi käydä anonyymiä keskustelua peliongelmistaan, tekstiviestipalvelu Pelivoimapiirin sekä nettipohjaisen kahdeksan viikkoisen Peli poikki -hoito-ohjelman, johon kuuluu mm.  terapeuttipalvelua ja vertaistukea.

Peluurin toiminnan rahoittavat suomalaiset peliyhtiöt Fintoto, RAY ja Veikkaus. Peluurin johtoryhmässä peliyhtiöiltä istuvat myyntipäällikkö Sami Vähäkuopus Fintotolta, johtaja Matti Hokkanen RAY:lta sekä yhteiskuntavastuupäällikkö Johanna Lipponen Veikkaukselta. Tämän ohella johtoryhmässä ovat edustajat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Peluurista, Peliklinikalta, A-klinikkasäätiöstä ja Sininauhaliitosta.

Kahdeksanviikkoisen Peli poikki-ohjelman rahoituksesta vastaa poikkeuksellisesti sosiaali- ja terveysministeriön alainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Peluuriin auttavaan puhelimeen vastattiin vuonna 2012 yhteensä 2975 puheluun, joista 46 prosenttia, eli 1374 puhelua, liittyi jollain tavalla peliongelmiin. Palvelua kuormittivat muun muassa Veikkauksen asiakasneuvontaan soittavat pelaajat, jotka olivat erehtyneet puhelinnumerosta.

elky2
Pari puhelua viikossa koski nettipokeria

Vastatuista peliongelmiin liittyvissä puheluista 62% eli 852 tuli pelaajilta, 34 % läheisiltä ja loput 4 % työssään pelihaittoja kohtaavilta ja muilta peliongelmista kiinnostuneilta. Muutoksia edellisen vuoden raporttiin oli verkkopelaamisen kasvaminen 42%:sta 51%:in.

Peräti 79% yhteydenotoista auttavaan puhelimeen tuli miehiltä. Tämä oli linjassa pitkän aikavälin trendin kanssa. Palvelu on toiminut nyt kahdeksan vuotta. Yleisimpänä ongelmien aiheuttajana tilastoissa oli raha-automaatit, jotka vastaavat 58% puheluista. Kasvussa oli verkkopelaaminen. Erilaisten taito- ja harrastepelien kuten pokerin (8%) ja roolipelien (4%) osuus pysyi viimeisten vuosien tasolla.

Vakavista peliongelmista kärsivien yhteydenotot lisääntyivät merkittävästi vuonna 2012. Vakavia tapauksia koskevia puheluita tuli 30% kaikista puheluista (408). Vakavien peliongelmien indikaattoreina käytettiin maininnat rikoksesta, itsemurhasta, asunnon menetyksestä, velkaongelmista tai erosta. Päihdeongelma tuli ongelmana esiin 16 %:lla tästä joukosta ja mielenterveysongelma 20 %:lla.

Näkökulma: Mitä raportti todellisuudessa kertoi?

Raportista selviää osa suomalaisen peliongelmakentän kuvasta, mutta suhteellisen pienestä aineistosta on vedetty harvinaisen pitkälle meneviä johtopäätöksiä niin raportissa kuin julkisessa sanassakin. Jos raportin tietoja käytetään sellaisenaan asiatietona julkisessa keskustelussa ilman lähdeaineiston ongelmien havaitsemista, lopputulos tuskin voi olla kovin hyvä.

Valtaosa vastatuista puheluista (58%) ei liity millään tavalla peliongelmiin, joka rajaa otoksen 852:een ensikäden kohtaamiseen itse pelaajan kanssa. Tämä on keskimäärin 3-4 puhelua arkipäivässä. Läheisten osalta lukujen kirjaaminen samaan yhteyteen pelaajakontaktien kanssa taas on kyseenalaista.

On selvää, että ongelmapelaaminen ei koske pelkästään pelaaja itseään, mutta tiedollista relevanssia tuskin tukee tieto, että kun verkkopokeriin liittyviä soittoja rekisteröitiin 83 koko vuonna, niin vastaavasti World of Warcraftiin ja muihin verkkoroolipeleihin liittyviä soittoja tuli 44 kappaletta. Raportissa mainittiin tämän yhteydessä erikseen, että suurin osa näistä soitoista tuli pelaajien läheisiltä.

Vakavien peliongelmatapausten määrä oli raportin mukaan kasvussa. Vakavana peliongelmana voidaan pitää peliongelman ryöstäytymistä tilanteeseen, joka johtaa kymmenien tuhansien velkoihin, asunnon tai työpaikan menettämiseen, rikoksiin tai päihde- ja mielenterveysongelmiin.

Chino Rheem WPT
Peliongelmaiset ajautuvat usein velkoihin

Vakaviin peliongelmiin liittyvien puhelujen liittäminen samaan tilastoon niiden huolestuneiden äitien puhelujen kanssa - koska nuori wowittaa liian paljon, ulkoilee liian vähän ja pitää pipoakin sisällä - nakertaa peliongelman käsitettä. Vastaavasti läheisten puhelujen osalta ei ole eritelty tilanteita, jotka voidaan tunnistaa todellisiksi peliongelmiksi niistä, jotka kumpuavat muista syistä, kuten tavallisista parisuhteen ongelmista.

Raportin loppuosan analyysissa kritisoidaan julkisessa keskustelussa esiintyvää intressilähtökohtaa peliongelmista puhumisessa, ja käyttämistä keppihevosena. Vastaavasti siinä kyseenalaistetaan nykyisen pelimonopolijärjestelyn puolustus argumentilla, että se vähentää pelihaittoja.

Raportin luvuilla Peluuri voi tehdä johtopäätöksiä palvelun kehittämisen osalta, mutta lukujen käyttö kuvaamaan tilastollisia muutoksia ongelmapelaamisessa olisi varsin virheellistä ja liioteltua. Itsetutkiskelua raportin tilastollisesta hyödystä ei analyysissa juurikaan löydy. Sen sijaan muusta tutkimustiedosta johdettu päätelmä rahapeliongelmien (marginaalisesta) vähenemisestä ja sitä seurannut keskustelu leimataan  ”hurskasteluksi”, missä toki ollaan oikeassa. Älyllinen loikka edellisestä väitteeseen, että 1-2 viikottaista pokeriin liittyvää puhelua kertoisi tilanteesta jotain, on valtava.

Raportissa todetaan toki, että ”Puheluiden määrään vaikuttavat monet tekijät, eikä suoria johtopäätöksiä määrän kasvusta voi tehdä”. Johtopäätöksestä huolimatta raportin tuloksia on kotimaisissa medioissa käytetty osoittamaan peliongelmien vakavoitumista tai argumenttina nykyregulaation puolesta.

Raportin analyysiosiossa jätetään vaihtoehtoiset selitysmallit käyttämättä. Johtopäätöksenä viestitään peliongelmien kasvua ja vakavuuden kasvua, vaikka mitään vertailevaa tietoa palvelun tavoittavuudesta ei ole tiedossa. On erikoista, että palvelun tavoitettavuutta ei ole huomioonotettu juurikaan.

Raportista uupuu myös peliongelmiin liittyvän uutisoinnin, keskustelun ja yleisen asenneilmapiirin vaikutus palvelun käyttäjämääriin. Edellisestä lähtökohdasta katsottuna toimintaraportin käyttäminen uutisoinnissa tosiasiatietona suomalaisen peliongelmakentän muutoksista, on varsin harhaanjohtavaa. Raportti tekstipuolelta ei varsinaisesti kuitenkaan anna sille aihetta.

juha helppi 27256
RAY rahoittaa vahvasti Peluurin toimintaa

Tilastolliset muutokset varsinkin pokeripelien osalta ovat niin häviävän pieniä, ettei niistä voida johtaa selkeää käsitystä ongelmien tasosta. Lähdeaineisto pokeripeleistä on hyvin vähäistä ja taustatietona siitä puuttuu erittely pelaajien ja läheisten osalta. Tilastoaineisto on niin kapea ja yksiuloitteinen, ettei siitä saa käsitystä pokeripeleihin liittyvistä peliongelmista Suomessa. Kun verrataan yömyöhään wowittavaa Jani-Petteriä tai nuoren parin maskuliinisempaa puoliskoa, joka pelaa turhan usein deep stack-turnauksia yömyöhään, ollaan syvällä ongelmissa ongelmapelaamisen käsitteen kanssa.

Vakavien tapausten lisääntyminen yhteydenotoista oli tuplaantunut. Tätä voidaan pitää huonona uutisena niille, jotka haluavat vähätellä peliongelmien vakavuutta, mutta hyvänä siitä lähtökohdasta käsin, että vakaviin ongelmiin ajautuneet ihmiset hakevat yhä useammin apua. Raportissa esitetään:

”Käytännön kokemus ja tilastot kertovat ongelmapelaajien ja heidän läheistensä syvenevästä ahdingosta. Peluurin asiakaskunta voi entistä huonommin.”

Raportin perusviesti siitä, että nykyinen rahapelilainsäädäntö ja monopolimalli ei välttämättä vähennä haittoja ja julkinen keskustelu on eturyhmäkeskeistä, oli raportin analyyttisinta osuutta. Monopoleja on oikeutettu siitä lähtökohdasta käsin, että kotimaisen palvelutarjonnan laajentuminen ja vankka asema vähentää rahapelihaittoja, erityisesti ongelmapelaamista. Raportti ei näkemystä kiistatta tue.

Raportin lopussa todetaankin, että ”Peliongelma ei saa olla peliväline. Se on todellinen ongelma, joka muuttaa muotoaan ja vaatii toimenpiteitä, ratkaisuja ja yhteistyötä sekä ehkäisyn ja hoidon että koko rahapelijärjestelmän toimijoilta.”. Ajatukseen on helppo yhtyä: rahapeliongelmista kumpuavaa inhimillistä hätää ei pitäisi ratkaista lyhytnäköisesti valtiontalouden tulopuolen ehdoilla, kun panoksena on tavallisten ihmisten koko elämä – työura, talous, parisuhde.

Peluurin maksuton auttava puhelin palvelee numerossa 0800 100 101 maanantaista perjantaihin 12-18 välillä. Peluurin toimintaraportin  löydät täältä.

--

Seuraa meitä twitterissä @pokerlistingsfi

Täytä vaadittavat kentät!

Lähetys epäonnistui!

Odota 3 minuuttia kommentoidaksesi uudestaan

Ei kommentteja

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page